Služby

Vyšetrenie a liečba akútnych a chronických urologických ochorení (muži, ženy a deti)
USG v urológii
Cytoskopické vyšetrenia
Biopsie prostaty
Sledovanie onkologických pacientov
Preventívne urologické prehliadky u mužov
Sexuálne prenosné ochorenia